Informatie over inzage in uw eigen medisch dossier

Badhoevedorp, 25-06-2021

Betreft: Uitnodiging MijnGezondheid.net Regel uw zorgzaken nu gemakkelijk en betrouwbaar online via www.mijngezondheid.net

Huisartspraktijk Vaarkamp nodigt u van harte uit om een eigen gezondheidsportaal te openen. Hierin kunt u online zelf afspraken maken voor een bezoek aan de huisarts, medicatie herhalen en gedeelde labuitslagen bekijken. Op dit gezondheidsportaal, aangeboden door de praktijk, krijgt u via een beveiligde verbinding inzage in een gedeelte van uw medische dossier als uw eigen huisarts dit heeft vrijgegeven.

Voor wie is MijnGezondheid.net bedoeld?
Patiënten van 16 jaar en ouder die ingeschreven staan bij Huisartsenpraktijk Vaarkamp kunnen een gezondheidsportaal openen op MijnGezondheid.net. U logt op uw mobiele telefoon in op MijnGezondheid.net met uw DigiD met sms-functie of de DigiD-app. Informatie over DigidD en het aanvragen hiervan vindt u op www.digid.nl.

Hoe opent u een gezondheidsportaal op MijnGezondheid.net?
Ga naar de website www.mijngezondheid.net. Vervolgens klikt u op de grote knop inloggen op de hoofdpagina en logt u in. Zodra u als patiënt voor de eerste keer op het portaal van www.mijngezondheid.net inlogt, ondertekent u het contract met uw zorgverlener digitaal. Dankzij deze akkoordverklaring bent u ervan verzekerd dat de uitwisseling van uw gegevens met de praktijk goed en betrouwbaar is geregeld.

Heeft u vragen?
Dan kunt u op een ondersteunende pagina via www.mijngezondheid.net veel gestelde vragen en instructievideo’s raadplegen.

Deze regeling gaat heden in. U hoeft niet onmiddellijk te reageren. U kun mijn gezondheid.net naar keuze instellen wanneer u daar zelf aan toe bent.

Met vriendelijke groet,
W.J. Vaarkamp, huisarts
www.wjvaarkamp.nl